Dietrich Buxtehude

nhỏ|phải

Dietrich Buxtehude (1637-1707) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn đại phong cầm người Đan Mạch. Một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất thời ba rốc.

Năm 1668, ông là người chơi đàn organ tại nhà thờ ở Lubeck, nhờ vậy ông trở nên nổi tiếng về sáng tác và tài chơi đàn organ. Các tác phẩm của ông chỉ còn lưu lại được 120 bản gốm các bản oratorio-cantata, sonata, trio-sonata, tổ khúc cho những dàn đồng diễn thính phòng, fugue, toccata, chaconne. Phong cách của ông có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nhà soạn nhạc thế hệ sau.

Hằng năm, ông biểu diễn đàn organ vào 5 ngày chủ nhật trước Giáng sinh. Johann Sebastian Bach đã phải đi bộ 200 dặm để nghe nhà soạn nhạc Đan Mạch biểu diễn. Được cung cấp bởi Wikipedia
Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 55 cho tìm kiếm 'Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1944
Điểm nhạc Sách
2
Điểm nhạc Sách
3
4
5
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1952
Điểm nhạc Sách
6
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1971
Điểm nhạc Sách
7
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1970
Điểm nhạc Sách
8
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1961
Điểm nhạc Sách
9
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1989
CD Âm thanh
10
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1966
Điểm nhạc Sách
11
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1987
CD Âm thanh
12
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1958
Điểm nhạc Sách
13
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1963
Điểm nhạc Sách
14
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1998
Điểm nhạc Sách
15
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1945
Tác giả khác: ...Buxtehude, Dietrich, 1637-1707....
Điểm nhạc Sách
16
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1958
Điểm nhạc Sách
17
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 2010
Điểm nhạc Sách
18
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1968
Điểm nhạc Sách
19
Bằng Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Được phát hành 1937
Điểm nhạc Sách
20
Được phát hành 1986
Tác giả khác: ...Buxtehude, Dietrich, 1637-1707....
CD Âm thanh