1
ανά Hürlimann, Martin, 1897-1984.
Έκδοση 1961
Βιβλίο
2
ανά Hürlimann, Martin, 1897-1984.
Έκδοση 1936
Βιβλίο
3
ανά Warner, Rex, 1905-1986.
Έκδοση 1962
Άλλοι συγγραφείς: ...Hürlimann, Martin, 1897-1984....
Βιβλίο
4
Έκδοση 1968
Άλλοι συγγραφείς: ...Hürlimann, Martin, 1897-1984....
Βιβλίο