Charles Ives

Hình ảnh năm 1913 Charles Edward Ives (sinh ngày 20 tháng 10 năm 1874 - mất ngày 19 tháng 5 năm 1954) là nhà soạn nhạc người Mỹ thời kỳ hiện đại. Ông sống trong thời kỳ âm nhạc có nhiều chuyển biến, có nhiều phong cách khác nhau cả ở châu Âu và Mỹ như chủ nghĩa biểu hiện, cấu trúc, tân cổ điển. Ông là một trong những nhà soạn nhạc người Mỹ đầu tiên gây tiếng vang lớn cho thế giới. Trong thể loại giao hưởng, ông bám sát những hình thức sáng tạo mang tính cá nhân cao, thử nghiệm với phép đa âm và nhiều biện pháp sáng tác mới mẻ khác. Được cung cấp bởi Wikipedia
Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 71 cho tìm kiếm 'Ives, Charles, 1874-1954.', thời gian truy vấn: 0.07s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1972
Sách
2
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1935
Điểm nhạc Sách
3
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 2000
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
4
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1975
Điểm nhạc Sách
5
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1947
Điểm nhạc Sách
6
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1957
Điểm nhạc Sách
7
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1985
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
8
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1993
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
9
10
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1965
Điểm nhạc Sách
11
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1954
Điểm nhạc Sách
12
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1975
Điểm nhạc Sách
13
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1992
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
14
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1947
Điểm nhạc Sách
15
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1958
Điểm nhạc Sách
16
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1955
Điểm nhạc Sách
17
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 2003
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
18
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1989
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh
19
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1989
CD Âm thanh
20
Bằng Ives, Charles, 1874-1954.
Được phát hành 1994
Tác giả khác: ...Ives, Charles, 1874-1954....
CD Âm thanh