1
מאת Kirkpatrick, Ralph.
יצא לאור 1984
ספר
2
מאת Kirkpatrick, Ralph.
יצא לאור 1953
ספר
3
מאת Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
יצא לאור 1948
מחברים אחרים: ...Kirkpatrick, Ralph....
תכלילים ספר
4
מאת Scarlatti, Domenico, 1685-1757.
יצא לאור 1972
מחברים אחרים: ...Kirkpatrick, Ralph....
תכלילים ספר
5
מאת Scarlatti, Domenico, 1685-1757.
יצא לאור 1953
מחברים אחרים: ...Kirkpatrick, Ralph....
תכלילים ספר
6
מאת Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
יצא לאור 1938
מחברים אחרים: ...Kirkpatrick, Ralph....
תכלילים ספר
7
יצא לאור 1959
מחברים אחרים: ...Kirkpatrick, Ralph....
תכלילים ספר