1
Έκδοση 2007
Άλλοι συγγραφείς: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Ηχητικό
2
Έκδοση 2003
Άλλοι συγγραφείς: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Ηχητικό
3
Έκδοση 2005
Άλλοι συγγραφείς: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Ηχητικό
4
Έκδοση 1999
Άλλοι συγγραφείς: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
CD Ηχητικό
5
Έκδοση 1906
Άλλοι συγγραφείς: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
Παρτιτούρα Βιβλίο