1
प्रकाशित 2007
अन्य लेखक: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
सीडी ऑडियो
2
प्रकाशित 2003
अन्य लेखक: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
सीडी ऑडियो
3
प्रकाशित 2005
अन्य लेखक: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
सीडी ऑडियो
4
प्रकाशित 1999
अन्य लेखक: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
सीडी ऑडियो
5
प्रकाशित 1906
अन्य लेखक: ...Pasquini, Bernardo, 1637-1710....
संगीत स्कोर पुस्तक