Georg Philipp Telemann

Georg Philipp Telemann, född 14 mars 1681 i Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland, död 25 juni 1767 i Hamburg, Tyskland, var en tysk kompositör.

Telemann, som verkade i Hamburg, var god vän med både Johann Sebastian Bach och Georg Friedrich Händel. Hans omfattande produktion var större än dessa två tonsättares tillsammans. Under sin levnad var Telemann ansedd som en av sin tids största kompositörer. I dag ses J. S. Bach generellt som en mer framstående kompositör, men under 1700-talet var Telemann den självklara storheten.

Telemann var en flitig resenär och lät sig, under sina bortavistelser, i hög grad, influeras av olika musikgenrer och stilideal. Vissa av de tidigaste kompositionerna signerade Telemann utmärks av en märklig orkestrering med ovanliga kombinationer av instrument, till exempel violin och trumpet. Men hans huvudinstrument var och förblev genom hela livet blockflöjten. Numera ses han, som en av de främsta tonsättarna av musik för detta, något underskattade instrument.

Han innehade under sin livstid en mängd viktiga musikaliska ämbeten. Hans karriär nådde en kulmen när han 1721 tillträdde posten som konstnärlig ledare för de fem största kyrkorna i Hamburg, en post han innehade till sin död, 46 år senare. Levererad av Wikipedia
1
4
5
6
Musikalier Bok
7
8
Övriga upphovsmän: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Ljudupptagning
9
10
11
CD Ljudupptagning
12
Övriga upphovsmän: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Ljudupptagning
13
14
15
Musikalier Bok
16
CD Ljudupptagning
18
Övriga upphovsmän: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Ljudupptagning
20