Georg Philipp Telemann

nhỏ|220px Georg Philipp Telemann (14 tháng 3 1681 - 25 tháng 6 1767) là một nhà soạn nhạc người Đức. Sinh tại Magdeburg, ông tự học nhạc và theo học ngành luật ở trường đại học Leipzig. Ông là nhà soạn nhạc cùng thời với Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi và là bạn trí cốt của George Frideric Handel. Dù ngày nay Bach được coi là nhà soạn nhạc nổi tiếng hơn nhưng Telemann lại được biết đến với tài năng âm nhạc ở thời của ông.

Telemann đi du lịch nhiều nơi, ông tiếp nhận nhiều thể loại âm nhạc và kết hợp chúng vào các sáng tác của mình. Ông nổi tiếng với các bản concerto kết hợp đa nhạc cụ ít thấy ở các nhà soạn nhạc khác, ví dụ như đàn anto, trumpet hay clavico. Ông từng giữ một chuỗi những chức vị quan trọng, trong đó phải kể đến vai trò chỉ đạo âm nhạc cho 5 nhà thờ lớn nhất ở Hamburg, từ năm 1720 tới khi ông qua đời năm 1767. Được cung cấp bởi Wikipedia
1
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1950
Điểm nhạc Sách
2
3
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1955
Điểm nhạc Sách
4
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1960
Điểm nhạc Sách
5
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1946
Điểm nhạc Sách
6
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1942
Điểm nhạc Sách
7
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1969
Điểm nhạc Sách
8
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1990
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
9
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1959
Điểm nhạc Sách
10
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1967
Điểm nhạc Sách
11
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 2015
CD Âm thanh
12
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 2015
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
13
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1960
Điểm nhạc Sách
14
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1967
Điểm nhạc Sách
15
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 2000
Điểm nhạc Sách
16
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 2015
CD Âm thanh
17
18
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 2015
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
20
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1960
Điểm nhạc Sách