Georg Philipp Telemann

nhỏ|220px Georg Philipp Telemann (14 tháng 3 1681 - 25 tháng 6 1767) là một nhà soạn nhạc người Đức. Sinh tại Magdeburg, ông tự học nhạc và theo học ngành luật ở trường đại học Leipzig. Ông là nhà soạn nhạc cùng thời với Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi và là bạn trí cốt của George Frideric Handel. Dù ngày nay Bach được coi là nhà soạn nhạc nổi tiếng hơn nhưng Telemann lại được biết đến với tài năng âm nhạc ở thời của ông.

Telemann đi du lịch nhiều nơi, ông tiếp nhận nhiều thể loại âm nhạc và kết hợp chúng vào các sáng tác của mình. Ông nổi tiếng với các bản concerto kết hợp đa nhạc cụ ít thấy ở các nhà soạn nhạc khác, ví dụ như đàn anto, trumpet hay clavico. Ông từng giữ một chuỗi những chức vị quan trọng, trong đó phải kể đến vai trò chỉ đạo âm nhạc cho 5 nhà thờ lớn nhất ở Hamburg, từ năm 1720 tới khi ông qua đời năm 1767. Được cung cấp bởi Wikipedia
Đang hiển thị 101 - 120 kết quả của 125 cho tìm kiếm 'Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
101
Được phát hành 2007
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
102
Được phát hành 1986
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
103
Được phát hành 2007
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
104
Được phát hành 2008
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
105
Được phát hành 1997
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
106
Được phát hành 2011
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
107
Được phát hành 1995
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
108
Được phát hành 1990
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
Âm thanh
109
Được phát hành 2001
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
110
Được phát hành 1993
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
111
Được phát hành 2012
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
112
Được phát hành 2003
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
113
Được phát hành 1985
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
114
Được phát hành 2005
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
115
Được phát hành 2009
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
116
Được phát hành 1994
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
117
Được phát hành 2005
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
118
Được phát hành 1997
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
119
Được phát hành 2003
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh
120
Được phát hành 2001
Tác giả khác: ...Telemann, Georg Philipp, 1681-1767....
CD Âm thanh