Trích dẫn APA

Meyer, S. M. (1983). Soviet theatre nuclear forces. London: International Institute for Strategic Studies.

Trích dẫn kiểu Chicago

Meyer, Stephen M. Soviet Theatre Nuclear Forces. London: International Institute for Strategic Studies, 1983.

Trích dẫn MLA

Meyer, Stephen M. Soviet Theatre Nuclear Forces. London: International Institute for Strategic Studies, 1983.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.