Trích dẫn APA

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., Garver, J. B., Jr., Darley, R. J., & Shupe, J. F. (1983). Arctic Ocean. Washington, D.C. :: The Society.

Trích dẫn kiểu Chicago

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., John B. Garver, Jr, Richard J. Darley, và John F. Shupe. Arctic Ocean. Washington, D.C. :: The Society, 1983.

Trích dẫn MLA

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., John B. Garver, Jr, Richard J. Darley, và John F. Shupe. Arctic Ocean. Washington, D.C. :: The Society, 1983.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.