Trích dẫn APA

Tillich, P. (1984). Do not be conformed. Richmond, Va.: Union Theological Seminary in Virginia.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tillich, Paul. Do Not Be Conformed. Richmond, Va.: Union Theological Seminary in Virginia, 1984.

Trích dẫn MLA

Tillich, Paul. Do Not Be Conformed. Richmond, Va.: Union Theological Seminary in Virginia, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.