Communicating the gospel

Lecture concerning how the church can best communicate the Christian faith and how each age of the church focused on different Biblical themes and characters.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Tillich, Paul, 1886-1965.
Format: Kaseta Audio Książka
Język:English
Wydane: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!