The foundation of the church

Lecture concerning heresy as a public attack on the foundation of the church by its representatives. Tillich describes the tensions of the church structure and his notion of latent vs. manifest Christians.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Tillich, Paul, 1886-1965.
Materialtyp: Kassett Ljudupptagning Bok
Språk:English
Publicerad: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Serie:Tillich, Paul, 1886-1965. Life and the spirit. 1956.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!