I do not the good I want

Sermon concerning Paul's concept of sin in Romans, chapter 7, as a feeling of being split by forces unaware. The Christian message, in the face of this, is the power of acceptance over the despair of self-rejection.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Tillich, Paul, 1886-1965.
Format: Kaseta Audio Książka
Język:English
Wydane: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!