Trích dẫn APA

Buxtehude, D. (1963). Präludium und Fuge C-dur für Orgel. Berlin : [New York: Verlag Merseburger ; Peters, sole agents].

Trích dẫn kiểu Chicago

Buxtehude, Dietrich. Präludium Und Fuge C-dur Für Orgel. Berlin : [New York: Verlag Merseburger ; Peters, sole agents], 1963.

Trích dẫn MLA

Buxtehude, Dietrich. Präludium Und Fuge C-dur Für Orgel. Berlin : [New York: Verlag Merseburger ; Peters, sole agents], 1963.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.