Solitude

Sermon concerning the reasons for human aloneness and loneliness. Tillich believes that solitude is the transformation of loneliness.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Tillich, Paul, 1886-1965.
Format: Kaseta Audio Książka
Język:English
Wydane: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!