Solitude

Sermon concerning the reasons for human aloneness and loneliness. Tillich believes that solitude is the transformation of loneliness.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Tillich, Paul, 1886-1965.
Materialtyp: Kassett Ljudupptagning Bok
Språk:English
Publicerad: Richmond, Va. : Union Theological Seminary in Virginia, 1984.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!