Symphony no. 45 "Abschiedssinfonie" Symphony no. 83 "La Poule" /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Tác giả của công ty: Orchestra filarmonica italiana. (Người thi hành)
Tác giả khác: Arigoni, Alessandro. (Nhạc trưởng)
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Nashville, TN : Black Dot Records, [199-?]
Loạt:Symphonies ; v. 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!