Trích dẫn APA

Rosenblatt, M., & Bishop, E. (1985). Errett Bishop: Reflections on him and his research. Providence, RI: American Mathematical Society.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rosenblatt, Murray., và Errett Bishop. Errett Bishop: Reflections On Him and His Research. Providence, RI: American Mathematical Society, 1985.

Trích dẫn MLA

Rosenblatt, Murray., và Errett Bishop. Errett Bishop: Reflections On Him and His Research. Providence, RI: American Mathematical Society, 1985.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.