Errett Bishop : reflections on him and his research /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Rosenblatt, Murray., Bishop, Errett, 1928-1983.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Providence, RI : American Mathematical Society, c1985.
Seria:Contemporary mathematics (American Mathematical Society) ; v. 39.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!