Foolishness to the Greeks : the Gospel and Western culture /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Newbigin, Lesslie.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co., c1986.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!