James McNeill Whistler: paintings, pastels, watercolors, etching, lithographs; catologue,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
organizacja autorów: Art Institute of Chicago., Munson-Williams-Proctor Institute. Museum of Art.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [Chicago, Printed by H. L. Ruggles, 1968]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!