James McNeill Whistler: paintings, pastels, watercolors, etching, lithographs; catologue,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
Institutionella upphovsmän: Art Institute of Chicago., Munson-Williams-Proctor Institute. Museum of Art.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [Chicago, Printed by H. L. Ruggles, 1968]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!