Trích dẫn APA

Metropolitan Museum of Art (New York, N., & Rorimer, J. J. 1. (1955). The unicorn tapestries at the Cloisters: A picture book ([5th rev. ed.].). New York: The Museum.

Trích dẫn kiểu Chicago

Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), và James J. 1905-1966 Rorimer. The Unicorn Tapestries At the Cloisters: A Picture Book. [5th rev. ed.]. New York: The Museum, 1955.

Trích dẫn MLA

Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), và James J. 1905-1966 Rorimer. The Unicorn Tapestries At the Cloisters: A Picture Book. [5th rev. ed.]. New York: The Museum, 1955.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.