James McNeill Whistler; an exhibition of paintings and other works,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Arts Council of Great Britain., English-Speaking Union of the United States.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [London] 1960.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!