James McNeill Whistler; an exhibition of paintings and other works,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Arts Council of Great Britain., English-Speaking Union of the United States.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [London] 1960.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!