Trích dẫn APA

Keats-Shelley Memorial Association. (1986). Keats-Shelley review. York: The Keats-Shelley Memorial Association.

Trích dẫn kiểu Chicago

Keats-Shelley Memorial Association. Keats-Shelley Review. York: The Keats-Shelley Memorial Association, 1986.

Trích dẫn MLA

Keats-Shelley Memorial Association. Keats-Shelley Review. York: The Keats-Shelley Memorial Association, 1986.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.