Trích dẫn APA

Rossini, C. (1935). Canticum novum: Collection of 115 motets and hymns and an easy mass for two equal voices (S. A. or T. I. II. or T. and B.). New York: J. Fischer & Bro..

Trích dẫn kiểu Chicago

Rossini, Carlo. Canticum Novum: Collection of 115 Motets and Hymns and an Easy Mass for Two Equal Voices (S. A. or T. I. II. or T. and B.). New York: J. Fischer & Bro., 1935.

Trích dẫn MLA

Rossini, Carlo. Canticum Novum: Collection of 115 Motets and Hymns and an Easy Mass for Two Equal Voices (S. A. or T. I. II. or T. and B.). New York: J. Fischer & Bro., 1935.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.