Canticum novum : collection of 115 motets and hymns and an easy mass for two equal voices (S. A. or T. I. II. or T. and B.) /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Rossini, Carlo, 1890-1975.
Format: Partytura Książka
Język:Latin
Wydane: New York : J. Fischer & Bro., 1935.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!