Trích dẫn APA

Beethoven, L. v. Trios für Klavier, Violine (Klarinette) und Violoncello. Frankfurt, New York: C.F. Peters.

Trích dẫn kiểu Chicago

Beethoven, Ludwig van. Trios Für Klavier, Violine (Klarinette) Und Violoncello. Frankfurt, New York: C.F. Peters.

Trích dẫn MLA

Beethoven, Ludwig van. Trios Für Klavier, Violine (Klarinette) Und Violoncello. Frankfurt, New York: C.F. Peters.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.