Constance Keene plays familiar favorites

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Keene, Constance. (Người thi hành), Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847., Chopin, Frédéric, 1810-1849., Liszt, Franz, 1811-1886., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Albéniz, Isaac, 1860-1909., Schubert, Franz, 1797-1828., Rachmaninoff, Sergei, 1873-1943., Griffes, Charles Tomlinson, 1884-1920., Chasins, Abram, 1903-1987., Gluck, Christoph Willibald, Ritter von, 1714-1787.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Los Angeles, Calif. : Protone Records, c1987.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!