Senior recital Benjamin Fuhrman, violin.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Fuhrman, Benjamin. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Kraft, Roberta D. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Claar, Elizabeth. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Gould, Grant. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Biber, Heinrich Ignaz Franz, 1644-1704., Brahms, Johannes, 1833-1897., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Corigliano, John, 1938-
Materialtyp: CD Ljudupptagning
Publicerad: Holland, Mich. : Hope College, 2004.
Serie:Hope College music recordings.
Hope College Music Department student recordings.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!