Konzert für Klavier und Orchester No. 1, Op. 23 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893.
Nhiều tác giả của công ty: Berliner Philharmoniker., Royal Philharmonic Orchestra.
Tác giả khác: Abbado, Claudio., Argerich, Martha, 1941-, Dutoit, Charles., Prokofiev, Sergey, 1891-1953.
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: [West Germany] : Deutsche Grammophon, [1985], p1967-p1971.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!