Trích dẫn APA

Firestone, D. B., & Reed, F. C. (2004). Environmental law for non-lawyers (3rd ed.). South Royalton, VT: SoRo Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Firestone, David B., và Frank C. Reed. Environmental Law for Non-lawyers. 3rd ed. South Royalton, VT: SoRo Press, 2004.

Trích dẫn MLA

Firestone, David B., và Frank C. Reed. Environmental Law for Non-lawyers. 3rd ed. South Royalton, VT: SoRo Press, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.