Technology, the economy, and society : the American experience /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Colton, Joel, 1918-2011., Bruchey, Stuart Weems.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Columbia University Press, 1987.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!