Political scandal, corruption, and legitimacy in the age of social media /

"[This book] is an essential research source for the latest information on national and international political propaganda and opinions spread by technological forums. Featuring expansive coverage on a number of relevant topics and perspectives, such as environmental justice, alternative ideolo...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Çakır-Demirhan, Derya (Redaktor), Demirhan, Kamil (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Hershey, Pennsylvania : IGI Global, [2017]
Seria:Advances in social networking and online communities book series
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!