APA način citiranja

Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Čikaški stil citiranja

Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press, 1983.

MLA način citiranja

Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford ; New York: Oxford University Press, 1983.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.