Crises in the Caribbean basin /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Political Economy of the World-System Conference
Kolejni autorzy: Tardanico, Richard.
Format: Materiały konferencyjne Książka
Język:English
Wydane: Newbury Park, Calif. : Sage Publications, c1987.
Seria:Political economy of the world-system annuals ; v. 9.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!