Trích dẫn APA

Corrigan, J. (1987). The hidden balance: Religion and the social theories of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Corrigan, John. The Hidden Balance: Religion and the Social Theories of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge University Press, 1987.

Trích dẫn MLA

Corrigan, John. The Hidden Balance: Religion and the Social Theories of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge University Press, 1987.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.