The hidden balance : religion and the social theories of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Corrigan, John, 1952-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1987.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!