Trích dẫn APA

Leggatt, A. (1988). Shakespeare's political drama: The history plays and the Roman plays. London ; New York: Routledge.

Trích dẫn kiểu Chicago

Leggatt, Alexander. Shakespeare's Political Drama: The History Plays and the Roman Plays. London ; New York: Routledge, 1988.

Trích dẫn MLA

Leggatt, Alexander. Shakespeare's Political Drama: The History Plays and the Roman Plays. London ; New York: Routledge, 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.