Shakespeare's political drama : the history plays and the Roman plays /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Leggatt, Alexander.
Format: Książka
Język:English
Wydane: London ; New York : Routledge, 1988.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!