Shakespeare's political drama : the history plays and the Roman plays /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Leggatt, Alexander.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London ; New York : Routledge, 1988.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!