Trích dẫn APA

Dallin, L. (1982). Workbook for Listener's guide to musical understanding (5th ed.). Dubuque, Iowa: W.C. Brown Co..

Trích dẫn kiểu Chicago

Dallin, Leon. Workbook for Listener's Guide to Musical Understanding. 5th ed. Dubuque, Iowa: W.C. Brown Co., 1982.

Trích dẫn MLA

Dallin, Leon. Workbook for Listener's Guide to Musical Understanding. 5th ed. Dubuque, Iowa: W.C. Brown Co., 1982.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.