Both ends of the avenue : the presidency, the executive branch, and Congress in the 1980s /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Kolejni autorzy: King, Anthony, 1934-2017.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington : American Enterprise Institute for Public Policy Research, c1983.
Seria:AEI studies ; 361.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!