APA način citiranja

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

Čikaški stil citiranja

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

MLA način citiranja

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.