Trích dẫn APA

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

Trích dẫn kiểu Chicago

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

Trích dẫn MLA

HOLLAND BOARD OF PUBLIC WORKS. HOME ENERGY MONITORING KIT #2.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.