Arms control and military force /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: International Institute for Strategic Studies.
Kolejni autorzy: Bertram, Christoph, 1937-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Farmborough, Eng. : Montclair, N. J. : Gower Pub. Co. ; Allanheld, Osmun, 1980.
Seria:Adelphi library ; 3.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!