Trích dẫn APA

Brookings Institution., & Steinbruner, J. D. (1988). Restructuring American foreign policy. Washington, D.C.: Brookings Institution.

Trích dẫn kiểu Chicago

Brookings Institution., và John D. Steinbruner. Restructuring American Foreign Policy. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988.

Trích dẫn MLA

Brookings Institution., và John D. Steinbruner. Restructuring American Foreign Policy. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.